Krijg inzicht in uw processen met Navigator

Beheerprocessen worden logisch ingericht, maar ze werken vaak niet efficiënt. Synotion gebruikt de geautomatiseerde tool Navigator om met behulp van heldere dashboards inzichtelijk te maken waar de schoen wringt en hoe er verbetert kan worden.

Voorbeeldcasus:

 • Organisaties streven een bepaalde beheersbaarheid na. Men ontwerpt een kwaliteitsmanagement systeem en vertaalt dit in helder beleid.
 • Vervolgens wordt dit beleid gedetailleerd in werkprocessen en heldere RACI’s. De aangewezen proces eigenaren zien toe op de uitvoering.
 • Echter, werkt het ook zo op de werkvloer? Is het beleid en zijn de beschreven processen wel door een ieder omarmd? Werken we ook daadwerkelijk zo?
 • Om dat te bepalen is kwantitatieve informatie nodig. Informatie die een organisatie in staat stelt vast te stellen in welke mate werkprocessen zijn geïmplementeerd. Vervolgens moet die kwantitatieve informatie vertaald worden in actie die genomen moet worden om tot volledige implementatie van het kwaliteitsmanagement systeem te realiseren. Die maatregelen dienen geprioriteerd te worden zodat met de kleinste inspanning het grootst mogelijke resultaat wordt bereikt. Dit vereist doorgaans de inzet van een groot aantal consultants

Met Navigator wordt bespaard op de inzet van consultants en daarmee bespaart u ook op de tijd die uw organisatie besteed aan de implementatie. In Navigator hebben we deze consultancy activiteiten geautomatiseerd. Hierdoor wordt binnen 1 week tijd zichtbaar waar in de organisatie, op welke onderwerpen en bij wie de verbeteringen voor het oprapen liggen.

De Synotion oplossing in 5 stappen:

Wat zijn dan de resultaten?

Algemene resultaten:

 • de succesfactor gaat omhoog;

 • de faalkosten gaan naar beneden en;

 • verhoogde winstmarges (voor leveranciers);

 • bevordert een open en transparante, op vertrouwen gebaseerde samenwerking.

In de aanbestedingsfase:

 • efficiënt en lean evaluatie proces;

 • laag risico voor juridische gevolgen;

 • minimalisatie van de rol van “Het Promise Department” van marktpartijen.

In de uitvoeringsfase:

 • systematische methodiek ter borging van compliance;

 • systematische methodiek voor risico management;

 • basis voor het managen van continue prestatieverbetering;

 • – reductie van capaciteit in te zetten voor het auditeren, ofwel (doelgerichte beheersing).
  – basis voor Leveranciers Prestatie Management;
  – via heldere (selfexplaining) dashboards op elk gewenst organisatie niveau, per locatie, per onderaannemer, per…

Meer weten over deze oplossing: