Waarom werkt geautomatiseerde consultancy?

Het waarom van deze aanpak is evident: Zowel voor opdrachtnemers als opdrachtgevers bij aanbestedingen draagt de inzet van Synotions werkwijze en inzet van ‘Navigator’ bij aan de volgende resultaten:

Algemeen

 • De (project)succesfactor gaat omhoog
 • Faalkosten dalen
 • Bevordert een open en transparantie op vertrouwen gebaseerde samenwerking
 • Verhoogt het lerend vermogen van de organisatie afzonderlijk en in samenhang
 • Hogere operationele winstmarges
 • De (project)succesfactor gaat omhoog
 • De faalkosten dalen
 • Bevordert een open en transparantie op vertrouwen gebaseerde samenwerking
 • Verhoogt het lerend vermogen van de organisatie afzonderlijk en in samenhang

Aanbestedingsfase

 • Cost of sales verlagen door uniformiteit
 • Imago: een hoog volwassenheidsniveau is duurzaam en helpt bij past performance beeld
 • Minimalisatie van de rol van “Het Promise Department” van marktpartijen
 • Efficiënt en lean evaluatie proces
 • Laag risico voor juridische gevolgen

Uitvoeringsfase

 • Systematische PDCA methodiek:
  • Ter borging van compliance
  • Vroegtijdig herkennen en verlagen van risico’s
 • Continue gerichte verbetering op actuele potentiele risico- gebieden
 • Doelfocus: Lagere change kosten door minder vaak persoonlijke meningen van experts
 • Reductie van capaciteit in auditeren, ofwel doelgerichte beheersing

Wilt u meer weten over Synotion en de applicatie ‘Navigator’?