Over ons

De basis van Synotion.

De jarenlange ervaring in Synotion die is opgedaan in verandermanagement, performance management en project- en proces implementaties heeft tot een andere manier van denken geleid. De kern zit in de manier waarop mensen betrokken worden. Alleen door de mensen te betrekken en betrokken te houden worden organisatorische veranderingen snel en duurzaam geïmplementeerd.

Door de wijze waarop we helpen bij het veranderproces, gebaseerd op het vertrouwen in de mensen, ontstaat een intrinsieke en collectieve wil tot verbeteren.

Synotion biedt organisaties het middel om echte verbetering door te voeren. Zo ontstaat het verschil tussen hoe men dacht dat iets is, en hoe het écht is. Pas als dat verschil inzichtelijk is, kan een organisatie verder.

Wij zijn wij?

Emiel Vaes
Emiel Vaes
Emiel’s drive ligt bij het creëren van een effectieve samenwerking tussen leverancier/opdrachtnemer en klant/opdrachtgever in uitbestedingsrelaties. Een effectieve samenwerking vindt zijn basis in heldere volwassen proces afspraken en een open en transparante communicatie hierover. Immers best practice werkwijzen, vaak gestandaardiseerd in een ISO/NEN norm, leiden immers tot een hoge voorspelbaarheid van het beoogde resultaat.
Emiel is “future focussed”. Zijn multidisciplinaire kennis en ervaring bij uitbestedingen van diensten en werken, zijn IT achtergrond en interesse voor AI toepassingen, hebben aan de basis gelegen voor de ontwikkeling van “Navigator”: Een effectief en efficiënt AI gebaseerd PDCA beheersinstrument voor een “Integrated Quality Risk Management” aanpak. Emiel begeleidt verder organisaties bij de “gestuurde verbetertrajecten”.

Wilt u meer weten over Synotion en de applicatie ‘Navigator’?