Krijg inzicht in uw processen met Navigator

Beheerprocessen van projectorganisaties worden logisch ingericht, maar ze werken vaak niet efficiënt. Synotion gebruikt de geautomatiseerde tool Navigator. Heldere dashboards geven inzicht bij welk onderwerp en welk onderdeel de schoen wringt.

Voorbeeldcasus:

 • Organisaties streven een bepaalde beheersbaarheid na. Men bedenkt een “beheerssysteem” en maakt een helder beleid zoals werken volgens ISO 9001, Systems Engineering standaarden (NEN 15288) een HSE beleid dat de best ervaringen met de culturele ladder volgt.
 • Vervolgens werkt men het beleid en gekozen systeem uit in werkprocessen en heldere RACI’s. het “bestaan” is hiermee een feit. Aangewezen proces eigenaren zien toe op de uitvoering.
 • Maar werkt het ook zo op de werkvloer? Is het beleid en zijn de beschreven processen wel door een ieder omarmd? Werken we ook daadwerkelijk zo?
 • Hoge mate van volwassenheid op deze beheersprocessen zorgt dat een procesverandering is opgezet, dat het bestaat én dat het ook werkt.
 • Auditors (vaak interne medewerkers) stellen de directie op de hoogte of het beleid ook echt in de organisatie “landt”.

Deze consultancy activiteiten hebben we geautomatiseerd in onze tool “Navigator” en hiermee wordt binnen 1 week tijd zichtbaar waar in de organisatie, op welke onderwerpen en bij wie de verbeteringen voor het oprapen liggen.

De Synotion oplossing in 5 stappen:

Wat zijn dan de resultaten?

Algemene resultaten:

 • de succesfactor gaat omhoog;

 • de faalkosten gaan naar beneden en;

 • verhoogde winstmarges (voor leveranciers);

 • bevordert een open en transparante, op vertrouwen gebaseerde samenwerking.

In de aanbestedingsfase:

 • efficiënt en lean evaluatie proces;

 • laag risico voor juridische gevolgen;

 • minimalisatie van de rol van “Het Promise Department” van marktpartijen.

In de uitvoeringsfase:

 • systematische methodiek ter borging van compliance;

 • systematische methodiek voor risico management;

 • basis voor het managen van continue prestatieverbetering;

 • – reductie van capaciteit in te zetten voor het auditeren, ofwel (doelgerichte beheersing).
  – basis voor Leveranciers Prestatie Management;
  – via heldere (selfexplaining) dashboards op elk gewenst organisatie niveau, per locatie, per onderaannemer, per…

Meer weten over deze oplossing: